ข้อต่อ NM

  • NM Couplings with NBR Rubber Spider, Type 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NM Couplings with NBR Rubber Spider, Type 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    ข้อต่อ NM ประกอบด้วยฮับสองตัวและวงแหวนที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งสามารถชดเชยการเยื้องศูนย์ของเพลาได้ทุกประเภท วงแหวนยืดหยุ่นทำจากยางไนไทล์ (NBR) ซึ่งมีลักษณะการหน่วงภายในสูง ซึ่งสามารถดูดซับและต้านทานน้ำมัน สิ่งสกปรก จารบี ความชื้น โอโซน และตัวทำละลายเคมีหลายชนิด