โซ่แบบลีฟ (AL, BL, LL series)

  • Leaf Chains, including AL Series, BL Series, LL Series

    Leaf Chains รวมทั้ง AL Series, BL Series, LL Series

    โซ่ใบเป็นที่รู้จักสำหรับความทนทานและความต้านทานแรงดึงสูง ส่วนใหญ่จะใช้ในการใช้งานอุปกรณ์ยก เช่น รถยก รถยก และเสายก โซ่ที่ทำงานหนักเหล่านี้รองรับการยกและการทรงตัวของของหนักโดยใช้มัดแทนเฟืองเพื่อเป็นแนวทาง ความแตกต่างหลักประการหนึ่งกับโซ่แบบลีฟเมื่อเปรียบเทียบกับโซ่แบบลูกกลิ้งคือประกอบด้วยชุดของเพลตและหมุดแบบเรียงซ้อนกันเท่านั้น ซึ่งให้ความแข็งแรงในการยกที่เหนือกว่า