โซ่ลำเลียง (รุ่น M)

  • SS M Series Conveyor Chains,and with Attachments

    โซ่ลำเลียง SS M ซีรี่ส์พร้อมสิ่งที่แนบมา

    ซีรี่ส์ M ได้กลายเป็นมาตรฐานยุโรปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ห่วงโซ่ ISO นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ SSM20 ถึง SSM450 ดังนั้นซีรีย์นี้จึงตอบสนองความต้องการการจัดการทางกลส่วนใหญ่ที่พบ โซ่นี้ แม้ว่าจะเทียบได้กับ DIN 8165 แต่ก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้กับมาตรฐานโซ่แบบลูกกลิ้งที่มีความแม่นยำอื่นๆ ใช้ได้กับลูกกลิ้งขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่ หรือแบบมีหน้าแปลน ซึ่งนิยมใช้ในรูปแบบบุชโดยเฉพาะในการขนส่งไม้ วัสดุเหล็กคาร์บอนมีจำหน่าย