HSS4124 & HB78 สแตนเลสบุชเชียน (เครื่องเก็บโคลน)

  • SS HSS 4124 & HB78 Bushing Chains for Mud Collection Machine

    SS HSS 4124 & HB78 บูชโซ่สำหรับเครื่องเก็บโคลน

    GL ได้จัดหาโซ่บำบัดน้ำที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์บำบัดน้ำต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในสายการผลิตของอุปกรณ์บำบัดน้ำ รวมถึงการบำบัดน้ำสำหรับการขนส่ง กล่องตะกอนเม็ดทราย การตกตะกอนเบื้องต้น และการตกตะกอนทุติยภูมิ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการทำงานของอุปกรณ์บำบัดน้ำแบบต่างๆ GL ไม่เพียงแต่จัดหาโซ่บำบัดน้ำที่ทำจากสแตนเลสและโลหะผสมพิเศษเท่านั้น แต่ยังจัดหาโซ่บำบัดน้ำแบบขึ้นรูป วัสดุนี้สามารถเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม 300,400,600 ซีรีส์